Tällä sivulla kerromme muutamia vinkkejä, joita kannattaa hyödyntää halutessasi ostaa hyvän käännöksen käännöspalvelulta tai suoraan kääntäjältä. Ensinnäkin sinun on tietysti välttämätöntä tietää, mitä voit odottaa ostamaltasi käännökseltä. On myös hyvä tietää millaisia vaatimuksia sinun olisi hyvä asettaa valitsemallesi käännöstoimistolle.

Minkä takia käännöspalveluiden käyttö on niin tärkeää yrityksen menestymiselle?

Monikielisyyden on todettu lisäävän yrityksen kilpailukykyä, minkä vuoksi tässä asiassa ei kannatakaan jäädä kehityksessä jälkeen. Englannin osaaminen ei nykyisin enää kaikissa tapauksissa riitä, vaan usein on tarpeen käyttää myös muita kieliä yrityksen markkinoinnissa. Vaikka kohdemaassa osattaisiinkin hyvin englantia, on kuitenkin todettu, että tiedon omaksuminen tapahtuu helpoiten silloin, kun tietoa on saatavilla omalla äidinkielellä. Äidinkielisen materiaalin on todettu vaikuttavan jopa ihmisten ostohalukkuuteen nostaen sitä 25% verrattuna tilanteeseen, jossa materiaalia tarjotaan jollakin muulla kuin vastaanottajan omalla äidinkielellä. Jos yritys käyttää puutteellista kieltä, on ihmisten luottamuksen kyseistä yritystä kohtaan todettu heikkenevän jopa 34%, mikä on melkoinen pudotus verrattaessa yritykseen, jonka viestintä on hoidettu asianmukaisella tavalla. Kielioppivirheet esimerkiksi yhdyssanoissa, eivät kuulukaan yrityksen laadukkaaseen markkinointiviestintään. Voidaankin sanoa, että laadukas ja luonnollinen monikielisyys auttaa tuomaan yrityksen viestintään lisäarvoa.

Mitä voin käännöksen ostajana odottaa käännökseltä?

Kun tilaat käännöksen käännöstoimistolta tai kääntäjältä itseltään, voidaan nyrkkisääntönä sanoa käännöksen olevan hyvä, ellet huomaa sen olevan käännös. Käännöksen pitäisi siis tavoittaa alkukielisen tekstin sanoma, siten, että se tekee viestin lukijaan alkukielisen tekstin toivoman vaikutuksen. Joissakin käännöksissä vaaditaan sanatarkkaa kääntämistä, mutta monissa teksteissä kääntäjän on pystyttävä mukauttamaan tekstiä siten, että se sopii paikalliseen kieleen sekä kulttuuriin. Monet suositut sanonnat eivät käänny luontevalla tavalla kielestä toiseen.

Hyvä käännös ei sisällä sanoja, jotka eivät sovi asiayhteyteen. Teksti ei myöskään saa olla kömpelöä eikä se saa kuulostaa mekaaniselta. Tällainen teksti ei saavuta lukijaansa eikä tästä syystä toimi halutulla tavalla. Tekstin vääränlainen muoto alkaa häiritä lukijaa eikä hän enää jaksa kiinnittää huomiota sen sisältöön tekstin muodon viedessä liikaa lukijan huomiota.

Miten valitsen juuri minulle sopivan kielipalveluita tarjoavan tahon?

Kun olet valitsemassa juuri sinulle sopivaa kielipalvelua, valitse ennen kaikkea sellainen taho, johon voit luottaa ja jonka laatu vastaa tarpeitasi. Hyvä kielipalveluja tarjoava taho vastaa nopeasti esittämiisi kysymyksiin, esitätpä ne sitten sähköpostitse, puhelimitse tai netin välityksellä. On tärkeää, että sinulle nimetään tiimi, jossa rutiinisi, toiveesi ja vaatimuksesi käännöksen suhteen tunnetaan. Näin et joudu kertomaan toiveistasi ja vaatimuksistasi yhä uudelleen ja uudelleen. Tilaustenhallintajärjestelmän tulee olla toimiva ja helppokäyttöinen ja sinulla tulisi olla käytössäsi työkalut, joiden avulla terminologian hallinta on helppoa. Sovittuihin toimitusaikoihin on voitava luottaa, muutoin projektisi aikataulut kaatuvat pelkästään siihen, että joudut odottelemaan käännösten valmistumista sovittua kauemmin.

Valitsemaltasi kielipalveluja tarjoavalta taholta tulisi löytyä myös valmius erilaisten tiedostomuotojen käsittelyyn. Ilman tätä valmiutta saatat olla pulassa joutuessasi muokkaamaan tiedostomuotoja palvelun käyttöön sopiviksi. Varmista, että valitsemaltasi kääntäjältä löytyy referenssejä sekä kokemusta juuri siltä alalta, jota käännöksesi koskee. Tällöin saat todennäköisesti käännöksen, joka sopii käyttötarkoitukseesi. On myös tärkeää, että kielipalveluiden tarjoaja on luottokelpoinen ja että sen taloustilanne on vakaalla pohjalla.

Jos yrityksesi materiaaleja on tarkoitus kääntää useille kielille, kannattaa kääntämisprosessi pitää mielessä materiaalien suunnittelusta lähtien. Tämän vuoksi jo alkutekstissä onkin tärkeää pyrkiä selkeään ilmaisuun. Tiivistäminen ja ytimekkyys ovat avainasioita. Aktiivia kannattaa yleensä suosia passiivin asemasta. Kohderyhmä kannattaa pitää mielessä jo suunnitellessasi käännettäviä tekstejä. Ellei teksti puhuttele kohderyhmää edes alkukielellä, miten se pystyisi puhuttelemaan heitä käännettynäkään?