Suomen kielen kääntämisen ihanuus ja hankaluus

Vieraasta kielestä suomen kielelle tai suomen kielestä toiseen kieleen käännettäessä kääntäjä joutuu kohtaamaan monenlaisia haasteita. Suomen kieli on todella rikas ja monipuolinen kieli, jonka hienot sävyerot on todella haasteellista kääntää toisille kielille. Esimerkiksi englannin kieli koostuu monesta pienestä sanasta, kun taas suomi on todella kompakti kieli, jossa yhteen sanaan saadaan mahdutettua monta asiaa. Kyse on vähän samasta asiasta kuin palapelin rakentamisessa: pala palalta käännös saadaan kasattua luontevaksi kokonaisuudeksi, mutta helppoa se ei aina ole.

Yhtenä haasteena on myös se, että suomi on verrattain uusi kieli, josta saattaa yksinkertaisesti puuttua tiettyjä sanoja, joita esimerkiksi englannista tai ranskasta löytyy. Usein suomen kielessä käytetäänkin tällaisissa tapauksissa lainasanoja, mutta monelle kääntäjälle on kunnia-asia onnistua kääntämään jokin asia luontevasti suomen kielelle ilman tarvetta vetää tekstiin turhanpäiväisiä lainasanoja.

Kääntäessä käännetään paitsi kieltä, myös kulttuuria

Suomen kielen kääntäjälle tärkeää on olla äärimmäisen sinut suomen kielen kanssa. Vaikka kieli taipuisikin hyvin, tulee käännöksistä vielä monin verroin parempia silloin kun kielen ohella myös kulttuuri on tuttua. Usein kääntäjällä onkin edessään kielen kääntämisen lisäksi myös kulttuurin kääntämisen urakka, joka onkin haastava ja samalla kuitenkin tavattoman mielenkiintoinen tehtävä.

Suomen kielessä on runsaasti upeita sanontoja, jotka eivät noin vain käänny vieraille kielille. Sanontoihin saattaa liittyä esimerkiksi kulttuurisidonneisuutta tai ne saattavat istua paremmin vain pohjoisella pallonpuoliskolla elävien ihmisten elämään. Mikäli suomalainen toteaa jonkun olevan “pihalla kuin lumiukko”, ei konekääntäjä varmasti keksi sille yhtä osuvaa vastinetta kuin paremmalla mielikuvituksella varustettu kääntäjä.

Konekääntäjät törmäävät suomen kielessä moniin haasteisiin

Nykyään esimerkiksi englannin ja espanjan kielten väliset käännökset konekääntäjällä ovat jo varsin laadukkaita. Molemmat ovat verrattain yksinkertaisia kieliä, joiden kääntämiseen tekoäly nykyisellään taipuu melko hyvin. Konekääntäjät eivät sovellu aivan yhtä hyvin esimerkiksi hieman pienempien kielten käännöksiin, van lopputulos on tönkkö ja epäluonnollinen. Suomen kieli on yksi niistä kielistä, joiden kääntäminen konekääntäjällä on erityisen haasteellista, mikäli lopputulokseksi halutaan luontevaa ja eloisaa kieltä.

Kääntäjältä vaaditaan todella paljon mielikuvitusta, mutta juuri sen avulla kääntäjä erottuu konekääntäjän rinnalla monin verroin parempana vaihtoehtona. Esimerkiksi Harry Pottereissa käytetään todella rikasta ja hassuttelevaa kieltä J. K. Rowlingin alkuperäisissä versioissa, mutta myös suomenkieliset käännökset laatinut Jaana Kapari-Jatta on onnistunut upeasti työssään. Pottereiden suomenkielisissä teoksissa esiintyy huikea määrä uusia suomenkielisiä sanoja, joiden luomisessa kääntäjä on tehnyt upeaa työtä.

Suomen kielessä erilaisia murteita on hankala kääntää

Monet kielenkääntäjät myöntävät kääntämisen haasteellisuuden etenkin kun suomalaista kirjallisuutta käännettäessä vastaan tulee erilaisia murteita. Tuntematon sotilas on tästä erinomainen esimerkki, sillä teoksessa eri hahmot tulevat eri puolilta Suomea, joka näkyy heidän kielenkäytössään erilaisina murteina. Murteet ovat todella tärkeä ja teosta rikastava ominaisuus, mutta esimerkiksi englannin kielelle käännettynä nämä hienovaraiset sävyt jäävät auttamatta pois, joka harmittaa monia kääntäjiä. Joidenkin kääntäjien töistä huokuu hyvä yrittäminen, jolloin kielen rikkautta on yritetty kääntää toiselle kielelle edes jollain tasolla. Toiset kääntäjät saattavat kokea murrevivahteiden erojen tulkkaamisen aivan liian raskastöiseksi urakaksi ja keskittyä käännöksissään muihin osa-alueisiin. Luovia ratkaisuja on käännöksissä lupa käyttää ja niitä jopa suositellaan käytettäväksi suomi-arvat. Tuntematon sotilas ruotsinkielisenä käännöksenä osoittaa, että apua voi löytyä yllättävän läheltä. Ruotsinnettu teos hyödyntää suomenruotsin eri murteita, joiden avulla dialogeihin saadaan samankaltaista vivahteikkuutta. Ratkaisu onkin osoittautunut monen mielestä erityisen onnistuneeksi. Toisaalta saksaksi käännetty Tuntematon sotilas ei ole saanut aivan yhtä lämmintä vastaanottoa, sillä sotilaiden välillä käytävissä keskusteluissa on käytetty runsaasti ronskinpuoleista sotilasslangia, joka ei aivan vastaa alkuperäistä tarkoitusta.