Käännöstyön hinnoittelu ei ole aivan yksinkertaista ja se saattaakin tuottaa päänvaivaa jopa kokeneelle kääntäjälle. Tälle sivulle on koottu muutamia vinkkejä, joiden avulla työn hinnoittelu toivottavasti helpottuu. Keskimäärin kääntäjä ansaitsee melko vähän, mikä on valitettavaa – tekeehän kääntäjä kuitenkin arvokasta tietoa, jonka aikana hän saattaa käsitellä jopa erittäin luottamuksellista tietoa. Tämän lisäksi kääntäjän on huolehdittava esimerkiksi tietoturvaan liittyvistä asioista erityisen huolellisella tavalla. Monen mielestä kääntäjien palkat ovatkin liian matalat työn vaativuuteen nähden.

Millaiset asiat vaikuttavat käännöstyön hintaan?

Kun pohdit, kuinka paljon voisit käännöstyöstäsi veloittaa tai kuinka paljon kääntäjälle pitäisi hänen tekemästään työstä maksaa, on ensinnäkin tärkeää huomioida käännösnopeus; paljonko sanoja tulee käännettyä päivässä laadukkaalla tavalla? Toinen käännöstöiden hintaan vaikuttava seikka on tehtävien käännöstöiden hinta; yksinkertaisten käännösten tekemisestä kannattaa veloittaa vähemmän kuin erityistä asiantuntijuutta vaativista monimutkaisemmista teksteistä. Jos kääntäjän hinnat ovat liian kovia, saattavat asiakkaat äänestää jaloillaan.

Toisaalta kääntäjän pitäisi pystyä hankkimaan elantonsa käännöstöillä, joten liian edullisestikaan töitä ei voi tehdä. Jos kääntäjä toimii yksityisyrittäjänä, tulee hänen pystyä huolehtimaan myös yrityksen kuluista, jotka voivat olla yllättävänkin korkeita, erityisesti, jos kääntäjä vuokraa toimitilat kodin ulkopuolelta ja jos hänellä on tarkoitus aikanaan saada kunnollista eläkettä. Myös loman pitäminen edes silloin tällöin olisi tärkeää kääntäjän jaksamisen kannalta, mutta yrittäjänä toimivan kääntäjän lomat menevät hänen omasta pussistaan. Tästäkin syystä on tärkeää laskuttaa riittävän paljon, muttei kuitenkaan liikaa. Tämä tasapainoilu on joskus haasteellista.

Veloitusperusteet sovitaan yleensä toimeksiantajan sekä kääntäjän välillä. Esimerkiksi toimeksiannon pituus tai kääntämiseen käytetty aika saattavat vaikuttaa käännöksestä maksettavaan palkkioon. Sanamäärää käytetään usein käännöstöiden veloitusperusteena, mutta myös sivu-, rivi- tai merkkimäärää voidaan käyttää veloitusperusteena. Myös kielipari sekä käännettävän tekstin vaativuus vaikuttavat käännöspalkkioon.

Osa kääntäjistä suosii tuntiveloitusta, mutta tässäkin on vaikeutensa, koska on usein vaikea arvioida etukäteen kääntämiseen sekä työn tarkastamiseen kuluva aika. Työtuntien mittaamisen yhtenäisyys saattaa myös tuottaa hankaluuksia. Tärkeintä kuitenkin on sopia veloitusperusteista etukäteen, jotta ikäviltä yllätyksiltä säästytään puolin ja toisin.

Joissakin tapauksissa kääntäjä saattaa pyytää jopa 50-100 prosenttia hinnankorotusta. Tämä saattaa johtua esimerkiksi erityisen kiireellisestä aikataulusta, joiden vuoksi kääntäjä joutuu paiskimaan tavallista enemmän työtunteja per työpäivä. Toisaalta jotkut toimeksiantajat saattavat ehdottaa käännöksen hintaan alennusta kääntäen käyttäessä käännösohjelmia. Hinnoittelussa kannattaa olla huolellinen. Liian edulliseen hintaan ei työtä kannata tehdä, koska näin tehdessään aiheuttaa hallaa niin itselleen kuin koko alallekin.

Kääntäjien tulee huolehtia asianmukaisesta laskutuksesta ja kirjanpidosta

Laskutuksesta, kirjanpidosta sekä verotuksesta huolehtiminen lisää yrittäjänä toimivan kääntäjän työtaakkaa. Yleensä ainakin osa näistä tehtävistä onkin hyvä jättää alansa asiantuntijan huoleksi. Hyvä uutinen on se, että käännösalan töiden osalta maksumoraalin on todettu olevan yleensä hyvällä tasolla. Ostajan luottotietojen tila on kuitenkin hyvä tarkistaa ennen suuren käännöstyön vastaanottamista. Tämä auttaa ehkäisemään ikäviä yllätyksiä, joita saattaa tulla, jos suuren työn tilannut taho ei olekaan maksukykyinen.

Ennen kuin varsinainen työ alkaa, on hyvä sopia käännöksen sisällöstä, palkkiosta, työn palautuspäivästä sekä siitä, milloin palkkio maksetaan kääntäjälle. Tarjous on hyvä tehdä kirjallisena sekä vahvistaa kirjallisena.

Vaikka yrittäjänä toimiva kääntäjä antaisikin kirjanpitonsa asiantuntevan kirjanpitäjän hoidettavaksi, on silti tärkeää, että hän on itsekin kartalla kirjanpidon perusteista. Osa kääntäjistä hoitaa kirjanpitonsa itsenäisesti ja säästää näin rahaa, mutta kannattaa aina harkita, riittääkö oma aika ja taidot kirjanpidon hoitamiseen itse. Kirjanpidon lisäksi on tietysti huolehdittava verotuksesta asianmukaisella tavalla. Onkin tärkeää huolehtia siitä, että oma ennakkovero on asetettu oikealle tasolle.