Viime vuosikymmenten aikana tapahtunut teknologinen vallankumous on tehnyt maailmasta pienemmän kuin aiemmin. Internetin ansiosta markkina-alueet ovat kasvaneet ja kansainvälistymisen myötä erilaisten tekstien käännöstarpeet ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Ammattimaisesti koulutetun kääntäjän palkkaaminen ei ole edullista, joten monet turvautuvat konekääntäjien apuun. Tässä artikkelissa kerromme, miksi ihmiskääntäjä on edelleen konetta parempi vaihtoehto lähes kaikissa tapauksissa.

Konekääntäjän edut

Ihmiskääntäjään verrattuna konekääntäjä on epäilemättä ainakin nopeampi ja edullisempi. Ammattikääntäjät eivät myöskään yleensä päivystä sähköpostin päässä 24 tuntia vuorokaudessa, joten konekääntäjän etuihin kuuluu epäilemättä myös hyvä saavutettavuus. Yrityksille aika on rahaa eikä aina ole mahdollista odottaa käännöksen kanssa seuraavaan arkipäivään.

Mitä konekääntämisellä tarkoitetaan?

Käännöskoneesta puhuttaessa on tärkeää tietää, mistä oikeastaan puhutaan. Suurin osa ammattikääntäjistä nimittäin käyttää työvälineenään jonkinlaista käännösmuistia, jolloin puhutaan koneavusteisesta kääntämisestä. Tässä tapauksessa kone suorittaa ainakin osan käännösprosessista ja toimii ihmiskääntäjän apuna. Varsinaisesta konekääntämisestä on kyse silloin, kun tietokone pyrkii täysin itsenäisesti ilman ihmisen apua tuottamaan valmista käännöstekstiä.

Voidaan siis sanoa, että tietokoneavusteisessa kääntämisessä tietokone on tavallaan pelkkä renki, jonka tavoitteena on jollain tavalla helpottaa isäntänsä elämää. Suurimmalle osalle ammattikääntäjistä käännösmuistin käyttä nopeuttaa tiettyjen työvaiheiden suorittamista sekä auttaa yhdenmukaistamaan tekstiä. Yleensä käännösmuisti toimii parhaiten, kun käännetään saman aihepiirin tekstejä ja halutaan varmistaa tekstien yhdenmukaisuudesta esimerkiksi sanaston suhteen. Tietokoneavusteisessa kääntämisessä vastuu käännöksen lopputuloksesta on kuitenkin aina ihmisellä. Käännösmuistiohjelmia on saatavilla useita, ja ne toimivat hieman eri tavoin.

Konekääntämisessä tietokoneen rooli on suurempi kuin tietokoneavusteisessa kääntämisessä. Vaikka käännöksen onnistuminen riippuu melko paljon käännettävistä kielistä, jopa läheisten sukulaiskielien välillä tehtävä on edelleen hyvin usein liian haastava tietokoneelle.

Mikä kääntämisessä on niin vaikeaa?

Periaatteessa minkä tahansa asian voi koodata algoritmiksi, jonka tietokone suorittaa. Algoritmille on kuitenkin osattava määritellä säännöt, joilla tietty sana, kieliopillinen rakenne tai muu elementti lauseessa tulee kääntää. Jo yksittäisillä sanoilla voi olla kielissä monia eri merkityksiä, joten lienee ilmiselvää, että täydellisen käännösalgoritmin tuottaminen on parhaallekin koodaajalle mahdoton tehtävä. Parhaimmillaankin konekääntäjä voi tuottaa vain onnistuneita segmenttejä ja teksti kokonaisuutena jää aina heikommaksi kuin ammattikääntäjän kääntämänä.

Mikä suomen kielessä on konekääntäjälle haastavaa?

Suomen kielen sijamuodot, persoonapäätteet ja monet muut erikoisuudet teettävät vaivaa ihmisille, mutta erityisen hankalia ne ovat tietokoneille. Myös yhdyssanojen muodostamissäännöt sekä monet muut sanojen johtamisen mekanismit ovat koneille haastavia. Kuten muissakin kielissä, myös suomessa sanoilla on useita merkityksiä ja toisinaan oikea merkitys löytyy vasta kontekstia tulkitsemalla. Moni muistaa varmasti sosiaalisessa mediassa pyörineistä meemeistä suomen kielen lauseen “kuusi palaa”, joka voidaan kääntää englanniksi peräti yhdeksällä eri tavalla. Miten algoritmille voidaan opettaa, mikä käännös kussakin tilanteessa on oikein?

Missä tilanteissa konekääntämisestä on hyötyä?

Käännöskoneiden ja käännösmuistien ehdottomasti hyviin puoliin kuuluu se, että niitä voi kouluttaa. Tietokoneohjelma voi siis kehittyä käyttäjänsä mukana aina vain paremmaksi ja paremmaksi. Parhaat tulokset saavutetaan, jos käännettävät tekstit ovat tekstilajiltaan ja aihepiireiltään jokseenkin lähellä niitä tekstejä, joita kone on aiemmin kääntänyt. Eri aihepiirien teksteissä ja varsinkin eri tekstilajien tekstejä käännettäessä virheiden syntyminen on todennäköisempää. Käännöskonetta käyttävän on usein myös mahdollista syöttää itse ohjelmaan käytettävä sanasto, jota käytetään kääntämisen pohjana.

Käännöskoneiden tulevaisuus

Siitä, miten paljon käännöskoneita voidaan kehittää, ei kenelläkään ole varmuutta. Varmaa on kuitenkin se, että ihmiskääntäjille on tarvetta tulevaisuudessakin. Tekniikan ja ohjelmistojen kehittäminen on kuitenkin taloudellisesti kannattavaa, ja tulevaisuudessa ammattikääntäjänkin työnkuva saattaa painottua enemmän konekäännöksen editointiin ja oikolukuun kuin varsinaiseen käännöstyöhön.