Netistä löytyy nykyisin muutamia automaattisia kääntäjiä, joista on kyllä apua, jos osaat kieltä itsekin jonkin verran ja jos tunnet kyseisen kielen kieliopin perussäännöt. Tällaisia käännöksiä ei kuitenkaan kannata käyttää sokkona, ellei kieli oli lainkaan tuttu. Luvassa saattaa nimittäin olla ikäviä ja jopa noloja yllätyksiä, kun viestisi ei sisältänytkään aivan sitä, mitä ajattelit sen sisältävän. Tästä syystä onkin aina hyvä mahdollisuuksien mukaan kääntyä kielen tuntevan ihmiskääntäjän puoleen tarvitessasi asiantuntevaa ja asiallista käännöstä. Valitettavasti netissä näkee toisinaan jopa kokonaisia sivustoja, joiden teksti on sen tasoista, että tekstin voi olettaa olevan automaattikääntäjän jäljiltä.

Millaisissa tilanteissa netistä löytyviä automaattikääntäjiä voi käyttää?

Netistä löytyvät automaattikääntäjät eivät kuitenkaan ole aivan tuhoon tuomittu idea. Kuten edellä jo todettiinkin, niistä saattaa olla apua, jos tunnet käännettävän kielen riittävän hyvin osataksesi arvioida käännöskoneen antamaa käännöstä. Tällaisista käännöskoneista voi olla suurta apua myös tarvitessasi käännöstä yhteen sanaan – ne toimivat vallan hyvin sanakirjana kieltä osaavalle henkilölle, eikä enää olekaan tarpeen raahata mukana valtavan paksuja sanakirjoja, koska yksittäiset sanat voi aivan hyvin tarkistaa jostakin netistä löytyvästä työkalusta.

Kokonaisten lauseiden tai kappaleiden kääntämiseen tällaiset automaattikääntäjät taipuvat kuitenkin usein melko huonosti – etenkin, jos käännät suomenkielistä tekstiä. Kielemme kielioppi on sen verran erilainen kuin vaikkapa englannin, että sitä on vaikea asettaa automaattisten kääntäjien raameihin ja valjastaa niiden käyttöön. Usein saatkin paremman käännöksen, jos käännät tekstin suosiolla mieluummin englannista kohdekielelle kuin suomesta kohdekielelle. Jo pelkästään tämä voi kuitenkin tehdä kääntämisestä vaikeaa, ellei englanti ole aivan hallussa. Myös toisista kielistä kääntäminen suomen kieleen saattaa antaa automaattikääntäjää käytettäessä sellaisia käännöksiä, ettet välttämättä tajua viestiä, vaikka sen pitäisi olla suomea. Tässäkin yleensä auttaa jonkin verran, jos käännät tekstin suomen sijaan vaikkapa englanniksi.

Mitkä syyt vaikuttavat siihen, että ihmiskääntäjä kääntää konekääntäjiä paremmin?

Ammattitaitoisella kääntäjällä on monia etuja puolellaan konekääntäjään verrattuna. Ensinnäkin ammattitaitoinen kääntäjä ymmärtää kontekstin ja osaa suhteuttaa käännöksensä tähän kontekstiin. Esimerkiksi suomen kielestä löytyy mielenkiintoinen sana ”kuusi”, joka saattaa kontekstista riippuen tarkoittaa joko puuta tai numeroa. Hyvälle kääntäjälle tämän kontekstin ymmärtäminen ei tuota vaikeuksia, mutta konekääntäjistä ei voikaan olla aivan niin varma, jolloin käännöksestä saattaa tulla kovin kummallinen.

Hyvillä kääntäjillä on raudanlujan ammattitaitonsa lisäksi käytettävissään ammattilaisille suunnattuja työkaluja sekä käännösmuisteja. Nämä peittoavat mennen tullen netistä löytyvät ilmaisversiot. Tällaisten käännösohjelmien avulla tehdään kuitenkin ainoastaan raakakäännös, jonka asiantunteva kääntäjä aina tarkistaa ja jota hän tarvittaessa muokkaa. Ohjelma auttaa kääntäjää säästämään aikaa, koska ohjelman ansiosta hänen ei tarvitse esimerkiksi tarkistaa erikoistermejä sanakirjahaulla erikseen, mikä veisi runsaasti kääntäjän aikaa. Hänen ei tarvitse myöskään kääntää vakiofraaseja, koska ohjelma tekee sen hänen puolestaan.

Ero netin ilmaisohjelmien käyttöön on huikea, koska monesti niiden tarjoamia käännöksiä käytetään valitettavasti sellaisinaan, koska ohjelman käyttäjä ei välttämättä tunne tarvitsemaansa kohdekieltä riittävästi voidakseen korjata automaattikääntäjän tekemiä virheitä. Usein automaattikääntäjien työtehoa kehutaan ylivoimaiseksi ammattikääntäjään verrattuna, mutta tällöin ei voida puhua käännöksen laadusta. Jos halutaan laadukas käännös, on aina turvauduttava kielen hyvin tuntevaan kääntäjään.

Nykyisin myös ihmiskäännöksiä on mahdollista tilata nopeasti ja vaivattomasti netin kautta. Ihmiskäännöksen tilaamisen vaikeus ei saisikaan olla syy sille, että kiireessä turvaudutaan netin ilmaisohjelmien konekäännöksiin varmistumatta käännöksen laadusta. Valitettavan usein tällaisia käännöksiä kun näkee esimerkiksi erilaisten laitteiden käyttöohjeissa, mikä ei luo laitteista kovin ammattimaista tai laadukasta kuvaa. Kannattaakin tutustua netin tarjoamiin vaihtoehtoihin myös tältä osin!