Jos olet tilaamassa käännöspalveluita, kannattaa pitää mielessä muutama vinkki, joiden avulla teet kääntämisestä helpompaa. Näin autat kääntäjää tuottamaan laadukasta sisältöä.

Suunnittele käännettävät tekstit helposti käännettäviksi

Jos tiedät, että jokin teksti tullaan kääntämään useammalle kielelle, kannattaa käännösprosessi pitää mielessä jo siinä vaiheessa, kun tekstejä aletaan suunnitella. Tämän vuoksi onkin tärkeää pyrkiä siihen, että tekstien ilmaisu on selkeää ja että viesti on tiivis sekä lyhyt. Yleisesti suositellaan käyttämään enemmän aktiivimuotoa kuin passiivia.

Kaikessa kirjoittamisessa on tärkeää pitää koko ajan mielessä kohderyhmä. Tämän kohderyhmän mukaan valitaan tekstin tyylilaji, yleissävy sekä tekstin sisältö. Kielikuvia ja sanaleikkejä on joskus mukava käyttää tehokeinoina, mutta jos teksti on tarkoitus kääntää usealle kielelle, saattaa kielikuvien ja sanaleikkien kääntäminen tuottaa ylimääräistä vaivaa kääntäjille. Niiden käyttämistä kannattaakin aina harkita tilannekohtaisesti. Myös kulttuurisidonnaisia viittauksia kannattaa yleensä välttää, jos tavoitteena on käännättää teksti usealle kielelle. Tällaiset viittaukset eivät nimittäin välttämättä olekaan toimivia kohdekielessä, vaikka ne suomen kielellä olisivatkin toimivia ja ymmärrettäviä.

Taulukoita, kaavioita ja kuvia kannattaa käyttää tarvittaessa sisällön tukena; ne selventävät tekstiä sekä kääntäjälle että kohderyhmälle. Muistathan kuitenkin, että jos käyttämissäsi kaavioissa tai kuvissa on tekstiä, tulee kääntäjän kääntää myös nämä tekstit ja hän tarvitsee tätä varten muokattavat omat versionsa kuvista ja kaavioista. Tästä syystä voikin olla tehokkaampaa käyttää kuvissa ja kaavioissa numeroita sekä symboleita tekstin tilalla. Tämä auttaa helpottamaan kääntäjän työtä eikä tekstiä tarvitse muokata niin paljon käännösprosessin aikana.

Muistathan myös, että jos teksti sisältää viittauksia kuviin, tulee kääntäjän nähdä kuvat, jotta viittauksista tulee selkeät ja asianmukaiset. Kirjoittaessasi käännettäviä tekstejä, on tärkeää huomioida oman erikoisalasi termien johdonmukainen käyttö. Jos käytät tekstissä näiden termien synonyymeja, voivat lukijat mennä hämilleen. Lähdekielen sekavuus tai epäselvyys yleensä vain pahenee siinä vaiheessa, kun tekstiä käännetään toiselle kielelle. Tästä syystä alkukielisen tekstin pitäisikin olla mahdollisimman selkeää.

Kirjoittaessasi ohjeita, kannattaa ne käydä itsekin huolellisesti läpi jokaisen kohdan osalta. Samalla kannattaa varmistaa, että kirjoittamasi ohjeet vastaavat käytännön olosuhteita. Tekstit kannattaa aina luetuttaa jollakin toisella, koska toinen ihminen näkee tekstisi aivan eri tavalla kuin sinä. Omille virheille tulee nimittäin helposti ”sokeaksi”. Kannattaa siis pyytää kommentteja lukijalta! Myös faktat kannattaa tarkistaa kerran, jos toisenkin ennen kuin teksti menee kääntäjille. Jos tekstissä on faktavirheitä ja se käännetään useille kielille näiden virheiden vuoksi, hukataan runsaasti aikaa ja muita resursseja.

Asiakirjojen sommittelussa on hyvä muistaa, että käännöksen pituus voi olla eri kuin lähdekielisen tekstin pituus. Saamasi käännös voikin olla alkuperäistä tekstiä pidempi tai sitä lyhyempi. Sommittelua ei voikaan tehdä kovin tarkkaan ennen kuin käännös on valmis.

Valmistaudu yhteydenottoon huolella

Ennen kuin otat yhteyttä käännöspalveluun, mieti etukäteen tarkasti mitä yhteistyöltä odotat. Näin osaat vastata käännösyrityksen kysymiin kysymyksiin. Mieti ainakin tekstin tarkoitusta ja mitä tavoittelet tekstillä. Kohderyhmä on hyvä määritellä mahdollisimman tarkkaan, samoin tekstin mahdollinen julkaisualusta. On tärkeää määritellä myös mahdolliset tekstin osat, joita ei käännetä. Esimerkiksi tuotteiden nimet saatetaan jättää kääntämättä. Joissakin tapauksissa kääntäjälle on erittäin tärkeää tarjota yritystäsi koskevaa viitemateriaalia, jotta kääntäjä saa kattavan kuvan yrityksestäsi ja sen palveluista tai tuotteista. Kun kääntäjä tuntee käännöksen viitekehyksen, onnistuu hän yleensä käännöstyössään tavallista paremmin. Yritykselläsi saattaa olla myös erityinen termiluettelo, joka olisi hyvä tarjota kääntäjän käyttöön. Ehkäpä yritykselläsi on myös tyyliopas, jossa määritellään, millaiseen kielelliseen ilmaisuus yritys pyrkii. Jos tällainen opas löytyy, saattaa kääntäjä hyötyä myös siitä. Muista mainita myös missä muodossa aiot käännettävän tekstin toimittaa.