Moni pitää kääntämistä suhteellisen yksinkertaisena prosessina, jossa käännetään yhden kielen sanoja, lauseita ja virkkeitä toiselle kielelle. Kääntämisessä on kyse myös paljon muusta kuin pelkkien sanojen suoraviivaisesta kääntämisestä toiselle kielelle. Käännösten tapauksessa usein tarvitaan myös lokalisointia, josta kerromme tässä artikkelissa.

Mitä lokalisointi on?

Sanatarkka kääntäminen sopii tietyille aloille, esimerkiksi tiettyihin lääketieteen ja juridiikan teksteihin. Usein käännetty teksti, esimerkiksi mainos, halutaan kuitenkin muokata kohdeympäristöön sopivaksi. Lokalisoinnilla tarkoitetaan tätä käännetyn tekstin eräänlaista kotouttamista kohdeympäristöön. Kielitaidon lisäksi lokalisointi edellyttää kohdemarkkinoiden sekä kohdekulttuurin hyvää tuntemusta. Tähän tehtävään tarvitaan siis kieli- ja kulttuuritietoisia ammattilaisia, jotta lokalisointi voidaan tehdä menestyksekkäästi.

Lokalisointi on erityisen tarpeellista monenlaisissa markkinointimateriaaleissa, ohjelmistoissa, verkkokaupoissa ja muissa sivustoissa sekä sosiaalisessa mediassa. Monet käännöstoimistot tarjoavat käännöspalvelujen lisäksi myös lokalisointia, joka voidaan toteuttaa tietylle kohderyhmälle.

Lokalisointi käytännössä

Käytännössä lokalisointi tarkoittaa sekä kääntämisen että käännetyn sisällön sovittamista. Varsinaisen tekstin lisäksi lokalisoitavassa aineistossa saattaa olla kuvia tai muita elementtejä, jotka kohdeyleisö voi kokea loukkaavaksi, noloksi tai jopa tahattoman hauskoiksi. Myös symbolien, värien ja kuvien tulkinnassa on eroja eri puolilla maailmaa, joten niitä on usein mukautettava halutun tulkinnan varmistamiseksi. Näiden lisäksi ilmeisiä muokkauksen kohteita ovat usein myös ainakin päivämäärät, ajat, mittayksiköt ja valuutat.

Mitä lokalisointi merkitsee yrityksille?

Onnistuneen yritysviestinnän kannalta lokalisoinnilla on keskeinen rooli. Yksikään yritys ei halua antaa itsestään epäammattimaista kuvaa kohdeyleisölleen. Käännös- ja lokalisointivirheet saattavat pahimmillaan johtaa oikeusjuttuihin tai yrityksen vetäytymiseen kohdemarkkinoilta, joten kyse ei ole yrityksen kannalta mikään pieni asia. Yritysmaailmassa on lukuisia esimerkkejä epäonnistuneen lokalisoinnin aiheuttamista kustannuksista.

Miten lokalisoinnin onnistumista mitataan?

Lokalisointi on onnistunut erinomaisesti silloin, kun tekstiä ei edes tunnista käännetyksi. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi peliohjelman kohdalla sitä, että kaikki henkilöiden ja paikkojen nimet on korvattu suomenkielisillä nimillä. Tässäkin tosin täytyy ottaa huomioon se, että myös Suomessa käytetään paljon vierasperäisiä nimiä, eikä siten kaikkien nimien korvaaminen suomenkielisillä ole edes välttämätöntä.

Lokalisoinnissa käytettävä strategia vaihtelee, joten yrityksen täytyy myös itse olla perillä siitä, mikä materiaalin kohderyhmä on ja millä tasolla he haluavat sitä lokalisoitavan. Esimerkiksi henkilörepliikkien lokalisoinnissa on huomioitava eri murteet ja se, mille murteelle repliikit halutaan käännettävän. Suomessa esimerkiksi pääkaupungiseudun slangilla ja Itä-Suomen murteilla voidaan luoda hyvin erilainen retorinen vaikutus ja kuvata henkilön persoonaa eri tavoilla.

Netistä joukkovoimaa – mutta miten?

Nykypäivänä lähes kaikki palvelut ovat siirtyneet nettiin, ja tämä pätee erityisesti käännös- ja lokalisointipalveluja tarjoaviin yrityksiin. Yhä suurempi osa käännös- ja lokalisointialalla toimivista henkilöistä toimii freelancereina tai yksityisyrittäjinä. Asiakkaan kannalta netissä toimiminen on helppoa ja nopeaa: hän voi vertaila eri yritysten palveluja näppärästi, pyytää tarjouksen useilta tahoilta sekä lähettää ja vastaanottaa lokalisoitavan materiaalin sähköisesti.

Viime vuosina ovat myös yleistyneet erilaiset netissä toimivat freelance-työn välitykseen erikoistuneet sivustot. Näillä sivustoilla freelancerit ja töitä tarjoavat tahot löytävät toisensa ja korvauksena toiminnastaan sivusto saa pienen provision freelancerin saamasta palkkiosta. Toinen nykyajan ilmiö on joukkoistus, jossa suuri osa kirjoittaja osallistuu tietyn projektin tuottamiseen. Samassa yrityksessä toimivat sekä kääntävät, oikolukevat että usein myös toimivat muiden freelancereiden laaduntarkkailijoina. Koska työntekijöitä on paljon, sivuston ylläpitäjä voi yleensä luottaa siihen, että laatu pysyy jollain tavalla yllä. Suurten freelancer-joukkojen käyttäminen mahdollistaa myös sen, että yritys voi vastaanottaa monia projekteja melko tiukoilla aikatauluilla ja silti luottaa siihen, että kääntäjien joukosta löytyy työlle riittävä määrä tekijöitä.