Valitessasi itsellesi sopivinta käännöspalvelua sekä kääntäjää, kannattaa käyttää hetki aikaa tämän valinnan tekemiseen, jotta tulet tehneeksi oikean valinnan. Ei ole aivan samantekevää kenet palkkaat tekemään käännöstyösi, erityisesti, jos kyseessä on tärkeä teksti. Nappaa tältä sivulta parhaat vinkit talteen hyvän kääntäjän valitsemiseksi!

Valitse koulutettu kääntäjä

Hyvä kääntäjä on yleensä käynyt alan koulutuksen, minkä vuoksi kannattaakin suosia mahdollisuuksien mukaan ammattikääntäjiä – ainakin käännättäessäsi virallista tekstiä. On myös hyvä, jos kääntäjä on erikoistunut juuri siihen alaan, johon käännettävä tekstisi liittyy, koska tällöin hän osaa varmemmin kohdentaa tekstin haluamallesi yleisölle ja väärinymmärryksiltä todennäköisesti vältytään. Kontekstin tunteminen auttaa myös kääntäjää itseään tämän työssä.

Millainen on laadukas käännös?

Laadukkaan käännöksen tulee tietysti vastata kohdemaan kieltä niin kielioppinsa kuin lauserakenteidensakin osalta. Tämän lisäksi esimerkiksi käännöksen idiomien tulee olla sellaisia, että niitä käytettäisiin kohdekielessä luontevasti. Myös julkaisumuodon tyyli on osattu huomioida käännöksessä asianmukaisella tavalla. Tavallinen kirjoittaja ei välttämättä näitä seikkoja huomaa, mutta käännöksissä nämä on tärkeä huomioida, minkä vuoksi kannattaa suosia ammattitaitoisia kääntäjiä.

Hyvän kääntäjän käännösvauhdilla on merkitystä, vaikka laatu onkin pääasia

Etsiessäsi hyvää kääntäjää, kiinnitä huomiota käännösten laadun lisäksi myös kääntäjän käännösvauhtiin. Ammattikääntäjien kohdalla perinteinen käännösvauhti on 2000 sanan päivävauhti, mutta nykyisin, kun kääntäjien käytettävissä on erilaisia konekäännösohjelmia, on myös käännösvauhdissa tapahtunut merkittävää nopeutumista, ja ammattikääntäjä voikin kääntää nykyisin helposti jopa 3000 sanaa päivässä. Osa kääntäjistä yltää yli 5000 sanan päivävauhtiin.

Valitse kääntäjä, joka tuntee käännöksesi aihealueen

Kannattaa aina valita mahdollisuuksien mukaan kääntäjä, joka tuntee käännöksesi aihealueen. Olisi toivottavaa, että hän olisi erikoistunut juuri tähän aiheeseen. On aivan eri asia kääntää vaikkapa markkinointikirje kuin lääketieteeseen liittyvä teksti. Erityisesti erikoisalojen tekstejä varten kannattaa etsiä juuri tähän alaan erikoistunut kääntäjä. Mieti millaiseen tarkoitukseen käännöstäsi käytetään ja valitse kääntäjä tämän pohjalta. Tekstin tyyli on hyvinkin erilaista esimerkiksi teknisissä käyttöohjeissa sekä markkinointikirjeissä. Varmista myös, että alaansa erikoistunut kääntäjä tuottaa helposti luettavaa tekstiä.

Luotettavuus on hyvän kääntäjän ehdoton ominaisuus

Hyvän kääntäjän on oltava ehdottoman luotettava. Myös hänen työetiikkansa on oltava kunnossa. Aikatauluista kiinni pitäminen sekä sovittujen ohjeiden noudattaminen ovat tärkeitä hyvän kääntäjän ominaisuuksia. Oikean tiedostomuodon noudattaminen on eräs esimerkki siitä, millaisia etukäteisohjeita hyvä kääntäjä noudattaa. Salassapitovelvollisuus on monien tekstien osalta ehdoton edellytys kääntäjän palkkaamiselle. Riittävästä tietosuojasta on myös kyettävä huolehtimaan, jotta kääntäjän vastuulle voi jättää luottamuksellisia tekstejä.

Hyvä kääntäjä hallitsee perustekstinkäsittelytaidot sekä pitää yllä ammattitaitoaan

Hyvällä kääntäjällä on riittävät tekstinkäsittelytaidot. Hän kykenee myös tuottamaan tekstejä niiden kontekstit sekä tavoitteet huomioon ottaen. On tärkeää osata sopeuttaa tekstit julkaisumuotoonsa ja hyvältä kääntäjältä tämäkin onnistuu. Esimerkkinä voidaan sanoa, että hyvä kääntäjä osaa ottaa huomioon käännöksen julkaisualustan, joka voi vaihdella blogista asiakaslehteen ja kaikkeen tältä väliltä.

Oman ammattitaidon ylläpitäminen on nykyisin tärkeää alalla kuin alalla, mutta erityisen tärkeää tämä on kääntäjien ja muiden kielialan ammattilaisten kohdalla. On tärkeää huolehtia siitä, että alan sanasto pysyy ajankohtaisena myös suurten muutosten edessä. Tuotekoulutus voi olla yksi keino pitää huolta alan sanaston ja termistön hallinnasta ja moni kääntäjä käyttääkin tätä kikkaa.

Jos kääntäjä on työssään hyvä, löytyy häneltä suosittelijoita. Ellei suosittelijoita ole, kannattaa antaa hälytyskellojen soida. Lisäksi kääntäjältä löytyy yleensä esimerkkitöitä aikaisemmin tekemistään käännöksistä. Näihin kannattaa tutustua ennen kääntäjän valintaa, koska saat kääntäjän aikaisempien töiden kautta helposti kuvan hänen tyylistään ja siitä sopisiko kyseinen kääntäjä juuri sinun tarjoamaasi tehtävään.